Click to listen highlighted text!

BUDŻET OBYWATELSKI

BUDŻET OBYWATELSKI 2022

 

XL.264.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2022

 

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW (1)

 

WYNIKI GŁOSOWANIA – BUDŻET OBYWATELSKI 2021

W dniu 23 listopada 2020 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 dokonał weryfikacji i zliczenia głosów złożonych na projekty inwestycyjne zgłoszone do budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2021 rok. Zespół informuje, że liczba złożonych głosów: 1769, liczba głosów ważnych: 1542 (w tym: na projekty zlokalizowane na terenie miasta Lądek-Zdrój: 902, na projekty zlokalizowane na terenie dużych wsi: 640), liczba głosów nieważnych: 227. Poniżej Protokół nr 2 z prac Zespołu.

PDF: Protokół nr 2 z prac Zespołu ds. BO 2021 z dnia 23.11.2020

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI 2020

Wyniki konsultacji Budżet Obywatelski 2020

W dniach 4 – 7 listopada 2019 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 dokonał sprawdzenia i weryfikacji kart do głosowania.  Z urny umieszczonej w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju wyjęto łącznie 1885 kart, z tego ważnych głosów 1472, głosów nieważnych 413. Poniżej protokół.

Protokół nr 4 z prac Zespołu ds. BO 2020 z dnia 07_11_2019

 

Głosowanie na propozycje projektowe zlokalizowane na terenie miasta Lądek-Zdrój oraz na terenie wsi Trzebieszowice, Konradów, Radochów i Skrzynka będzie trwało od 17 do 31 października 2019 r., w tym terminie zostanie wystawiona urna do głosowania Biurze Obsługi Klienta w UMiG Lądek-Zdrój,  karty do głosowania można pobrać ze strony www.ladek.pl, strony Biuletynu Informacji Publicznej zakładki Budżet Obywatelski i Konsultacje Społeczne lub pobrać w Biurze Obsługi Klienta w UMiG Lądek-Zdrój. W Biurze Obsługi Klienta w UMiG Lądek-Zdrój można również zapoznać się z opisem projektów.

Karta do głosowania z wypełnionym wykazem projektów (OBOWIĄZUJĄCA W GŁOSOWANIU W DNIACH 17-31.10.2019 R.)

Karta do głosowania

Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju ws. miejsca i terminu głosowania

Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 16.10.2019

Poniżej skany złożonych projektów, które podlegają głosowaniu:

Projekty zlokalizowane na terenie miasta Lądek-Zdrój:

1. Bezpiecznie na rowerze, czyli jednośladem ruszaj w świat – budowa miasteczka rowerowego – etap II

p1 Budowa miasteczka rowerowego etap II

p1 Miasteczko kosztorys

2. Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter – etap II: remont dachu i sklepienia kaplicy

p2 Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter – etap II remont dachu i sklepienia kaplicy

3. EkoStacja etap II

p3 EkoStacja – Etap II

4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lądek-Zdrój- doposażenie jednostki OSP w Lądku-Zdroju w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

p4 Doposażenie jednostki OSP w Lądku Zdroju

Projekty zlokalizowane na terenach wiejskich Gminy Lądek-Zdrój

5. Budowa systemu nawadniania na stadionie Sportowym w Trzebieszowicach

p5 Budowa systemu nawadniania na Stadionie w Trzebieszowicach

6. Renowacja infrastruktury Stadionu Sportowego w Trzebieszowicach

p6 Renowacja infrastruktury Stadiony Sportowego w Trzebieszowicach

7. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radochowie

p7 Remont pomieszczeń świetlicy w Radochowie

8. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skrzynce

p8 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skrzynce

p8 Załączniki Skrzynka

 

Protokół z prac Zespołu ds. BO 2020 z dnia 16-10-2019

3 protokół z prac Zespołu ds. BO 2020 z dnia 16_10_2019

Protokół z prac Zespołu ds. BO 2020 z dnia 11-10-2019

2 protokół z prac Zespołu ds. BO 2020 z dnia 11_10_2019

Protokół z prac Zespołu ds. BO 2020 z dnia 03-10-2019

1 protokół z prac Zespołu ds. BO 2020 z dnia 03_10_2019

Zarządzenie nr 0050.237.2019 ws powołania zespołu ds budżetu obywatelskiego na rok 2020

zarządzenie nr 0050.237.2019 ws powołania zespołu ds budżetu obywatelskiego na rok 2020

29  sierpnia 2019 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę NR XI/73/2019 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2020.
Na ten cel przeznaczono łącznie kwotę 140 000 zł z podziałem na projekty realizowane na terenie miejskim – kwota 60 000 zł oraz na terenach wiejskich – kwota 80 000 zł w tym: 40 000 zł wsie: Trzebieszowice, Radochów, Skrzynka, Konradów, 40 000 zł wsie: Stójków/Karpno, Kąty Bystrzyckie, Wójtówka, Lutynia/Wrzosówka, Orłowiec. Określono także, że koszt pojedynczego projektu (zadania) nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez mieszkańców, grupy mieszkańców lub organizacje społeczne na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym, z poparciem co najmniej 8 uprawnionych osób. Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać w formie pisemne w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu, na formularzu ustalonym przez Radę Miejską dostępnym w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1) oraz na stronie internetowej www.ladek.pl., zakładka Urząd, zakładka Budżet Obywatelski lub na stronie BIP Lądek-Zdrój zakładka Budżet Obywatelski zakładka Budżet Obywatelski 2020.

 

W celu skutecznego zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego należy szczegółowo się zapoznać z zapisami uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2020. W celu wyłonienia realizowanych projektów Burmistrz Lądka-Zdroju powoła Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który dokona weryfikacji zgłoszonych projektów pod względem formalno-prawnym. Następnie pozytywnie ocenione projekty zostaną upublicznione i skierowane do konsultacji społecznych, poprzez głosowanie. Po podliczeniu głosów zespół wskaże wybrane projekty do realizacji.

Budżet Obywatelski daje mieszkańcom realną możliwość współdecydowanie jakie inwestycje będą realizowane w Gminie Lądek-Zdrój. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy do składania propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Poniżej Uchwała ws. przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacji  ws BO 2020:

XI.73.2019 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego

 

Proces budżetu obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój  na rok 2020 przebiegać będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram BO 2020

HARMONOGRAM

Poniżej formularz do zgłaszania propozycji projektowych w wersji do edycji

zał-1-FORMULARZ-DO-ZGŁASZANIA-PROPOZYCJI-PROJEKTÓW-do-edycji

 

Poniżej wzór karty do głosowania:

Karta do głosowania

 

 

 

 

Budżet obywatelski 2019

Wyniki konsultacji Budżet Obywatelski 2019

W dniu 2 listopada 2018 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 otworzył komisyjnie urnę z kartami do głosowania składanymi podczas głosowania w dniach 22-26 października 2018 r. Procedurze publicznego głosowania poddane były pozytywnie ocenione propozycje projektowe zlokalizowanych na terenie miasta Lądek-Zdrój oraz zlokalizowane na terenach wiejskich Gminy Lądek-Zdrój dla wsi: Trzebieszowice, Radochów, Skrzynka, Konradów. Z urny umieszczonej w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju wyjęto łącznie 755 kart, z tego ważnych głosów 666, głosów nieważnych 89. Poniżej protokół.

protokół nr 3 z prac zespołu ds. BO2019 wyniki konsultacji_wybrane do realizacji

 

Głosowanie na propozycje projektowe zlokalizowane na terenie miasta Lądek-Zdrój oraz na terenie wsi Trzebieszowice, Konradów, Radochów i Skrzynka będzie trwało od 22 do 26 października 2018 r., w tym terminie zostanie wystawiona urna do głosowania Biurze Obsługi Klienta w UMiG Lądek-Zdrój,  karty do głosowania można pobrać ze strony www.ladek.pl, strony Biuletynu Informacji Publicznej zakładki Budżet Obywatelski i Konsultacje Społeczne lub pobrać w Biurze Obsługi Klienta w UMiG Lądek-Zdrój. W Biurze Obsługi Klienta w UMiG Lądek-Zdrój można również zapoznać się z opisem projektów.

Karta do głosowania z wypełnionym wykazem projektów (OBOWIĄZUJĄCA W GŁOSOWANIU W DNIACH 22-26.10.2018 R.)

Karta do głosowania obowiazująca 22_26_10_2018 WYPEŁNIONA

Poniżej skany złożonych projektów, które podlegają głosowaniu:

Projekty zlokalizowane na terenie miasta Lądek-Zdrój

1. “Nie zgub się na trasie” czyli zwiększenie atrakcyjności szlaków turystycznych wokół Lądka-Zdroju

1 Nie zgub się na trasie czyli zwiększenie atrakcyjności szlaków turystycznych wokół Lądka-Zdroju

mapa do projektu nr 1

2. Bezpiecznie na rowerze, czyli jednośladem ruszaj w świat – budowa miasteczka rowerowego – etap II

2 Bezpiecznie na rowerze, czyli jednosladem ruszaj w świat – budowa miasteczka rowerowego – etap II

3. Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter – etap I: wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu

3 Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter – etap I wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu

4. EkoStacja

4 EkoStacja

Projekty zlokalizowane na terenach wiejskich Gminy Lądek-Zdrój

1. Plac zabaw-dlaczego to takie ważne ?

1 Plac zabaw-dlaczego to takie ważne

2. Plac zabaw

2 Plac zabaw

3. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Skrzynce

3 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Skrzynce

 

W dniu 15 października 2018 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 dokonał weryfikacji złożonych uzupełnień i wyjaśnień do 6 projektów, które zostały wezwane do usunięcia braków podczas weryfikacji projektów w dniu 4 października 2018 r. Zgodnie z wyznaczonym terminem tj. do dnia 11 października 2018 r. do godz. 15.30 wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój wyjaśnienia i uzupełnienia do wszystkich wezwanych projektów. Zespół dokonał ostatecznej weryfikacji propozycji projektowych i skierował wyznaczone projekty do konsultacji społecznych. Zarządzenie nr 0050.229.2018 ws. zatwierdzenia listy projektów podlegających konsultacją społecznym i Protokół z prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2019 poniżej.

Zarzadzenie nr 0050 229 2018 ws zatwierdzenia listy projektów podlegających konsultacjom społecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

protokół nr 2 15_10_2018 ostateczna ocena projektów BO2019

W dniu 4 października 2018 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 dokonał weryfikacji złożonych projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Zgodnie z wyznaczonym terminem tj. do dnia 28 września 2018 r. wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w sumie 13 propozycji projektowych – 4 propozycje projektowe zlokalizowane na terenie miasta Lądek-Zdrój oraz 9 propozycji projektowych zlokalizowanych na terenach wiejskich Gminy Lądek-Zdrój. Propozycje zostały sprawdzone pod względem formalno-prawnym, możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości. Protokół z prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2019 poniżej.

protokół z prac Zespołu ds. BO 2019 z dnia 04_10_2018

zarządzenie nr 0050 165 2018 ws powołania zespołu ds budżetu obywatelskiego na rok 2019

30 sierpnia 2018 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę NR LXI/406/2018 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2019.
Na ten cel przeznaczono łącznie kwotę 140 000 zł z podziałem na projekty realizowane na terenie miejskim – kwota 60 000 zł oraz na terenach wiejskich – kwota 80 000 zł w tym: 40 000 zł wsie: Trzebieszowice, Radochów, Skrzynka, Konradów, 40 000 zł wsie: Stójków/Karpno, Kąty Bystrzyckie, Wójtówka, Lutynia/Wrzosówka, Orłowiec. Określono także, że koszt pojedynczego projektu (zadania) nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez mieszkańców, grupy mieszkańców lub organizacje społeczne na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym, z poparciem co najmniej 15 uprawnionych osób. Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać w formie pisemne w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu, na formularzu ustalonym przez Radę Miejską dostępnym w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1) oraz na stronie internetowej www.ladek.pl., zakładka Urząd, zakładka Budżet Obywatelski lub na stronie BIP Lądek-Zdrój zakładka Budżet Obywatelski zakładka Budżet Obywatelski 2019, link poniżej

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,2606,idmp,161,r,o

W celu skutecznego zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego należy szczegółowo się zapoznać z zapisami uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2019.W celu wyłonienia realizowanych projektów Burmistrz Lądka-Zdroju powoła Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który dokona weryfikacji zgłoszonych projektów pod względem formalno-prawnym. Następnie pozytywnie ocenione projekty zostaną upublicznione i skierowane do konsultacji społecznych, poprzez głosowanie. Po podliczeniu głosów zespół wskaże wybrane projekty do realizacji.

Budżet Obywatelski daje mieszkańcom realną możliwość współdecydowanie jakie inwestycje będą realizowane w Gminie Lądek-Zdrój. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy do składania propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Uchwała opublikowana przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacji społ ws BO2019

Proces budżetu obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój  na rok 2019 przebiegać będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram BO 2019

Poniżej formularz do zgłaszania propozycji projektowych w wersji do edycji i PDF:

zał 1 FORMULARZ DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW do druku

zał 1 FORMULARZ DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW do edycji

Poniżej wzór karty do głosowania:

zał 2 wzór karty do głosowania

 

Budżet obywatelski 2018

Protokół z prac zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2018 ustalenie wyników konsultacji

W dniu 25 sierpnia 2017 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 dokonał weryfikacji złożonych projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Zgodnie z wyznaczonym terminem tj. do dnia 11 sierpnia 2017 r. wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w sumie 12 propozycji projektowych – 5 propozycji projektowych zlokalizowanych na terenie miasta Lądek-Zdrój oraz 7 propozycji projektowych zlokalizowanych na terenach wiejskich Gminy Lądek-Zdrój. Propozycje zostały sprawdzone pod względem formalno-prawnym, możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

Protokół z prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Protokół z prac zespołu ds Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Zarządzenie nr 0050.175.2017 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów podlegających konsultacjom społecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018.

Zarzadzenie nr 0050 175 2017 ws zatwierdzenia listy projektów podlegających konsultacjom społecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Głosowanie na propozycje projektowe zlokalizowane na terenie wsi Trzebieszowice, Konradów, Radochów i Skrzynka będzie trwało od 18 do 29 września 2017 r., karty do głosowania można pobrać ze strony www.ladek.pl, strony Biuletynu Informacji Publicznej zakładki Budżet Obywatelski i Konsultacje Społeczne lub pobrać w Biurze Obsługi Klienta w UMiG Lądek-Zdrój. W Biurze Obsługi Klienta w UMiG Lądek-Zdrój można również zapoznać się z opisem projektów.

Karta do głosowania z wypełnionym wykazem projektów (OBOWIĄZUJĄCA W GŁOSOWANIU)

Karta do głosowania WYPEŁNIONA Z LISTĄ PROJEKTÓW

Poniżej skany złożonych projektów, które podlegają głosowaniu

1. Projekt Konradów “Sfinansowanie lub częściowe sfinansowanie Projektu Modernizacji budynku byłej szkoły w Konradowie na Salon Aktywizacji Wiejskiej”

Projekt Konradów Sfinansowanie lub częściowe sfinan. Projektu Modernizacji budynku byłej szkoły w Konradowie na Salon Aktywizacji Wiejskiej

2. Projekt Radochów “Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radochowie”

Projekt Radochów Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radochowie

3. Projekt Trzebieszowice “Poprawa estetyki wsi Trzebieszowice”

Projekt Trzebieszowice Poprawa estetyki wsi Trzebieszowice

4. Projekt Skrzynka “Ogrodzenie boiska we wsi Skrzynka”

Projekt Skrzynka Ogrodzenie boiska we wsi Skrzynka

Zmieniony harmonogram konsultacji społecznych

22 maja 2017 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła  uchwałę NR XL/262/2017 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018.
Na ten cel przeznaczono łącznie kwotę 100 000 zł z podziałem na projekty realizowane na terenie miejskim 60 000 zł oraz na terenach wiejskich 40 000 zł. Określono także, że koszt pojedynczego projektu (zadania) nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez mieszkańców, grupy mieszkańców lub organizacje społeczne na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym, z poparciem co najmniej 15 uprawnionych osób. Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać w formie pisemne w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu, na formularzu ustalonym przez Radę Miejską dostępnym w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1) oraz na stronie internetowej www.ladek.pl., zakładka Urząd, zakładka Budżet Obywatelski Gminy Lądek-Zdrój.

W celu skutecznego zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego należy szczegółowo się zapoznać z zapisami uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018.W celu wyłonienia realizowanych projektów Burmistrz Lądka-Zdroju powoła Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który dokona weryfikacji zgłoszonych projektów pod względem formalno-prawnym. Następnie pozytywnie ocenione projekty zostaną upublicznione i skierowane do konsultacji społecznych, poprzez głosowanie. Po podliczeniu głosów zespół wskaże wybrane projekty do realizacji.
Budżet Obywatelski daje mieszkańcom realną możliwość współdecydowanie jakie inwestycje będą realizowane w Gminie Lądek-Zdrój. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy do składania propozycji projektów – zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Proces budżetu obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój  na rok 2018 przebiegać będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniżej formularz do zgłaszania propozycji projektowych w wersji do edycji i PDF

Formularz do zgłaszania propozycji projektów.docx

Formularz do zgłaszania propozycji projektów PDF.pdf

Uchwała NR XL/262/2017 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018.

Uchwałą w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdroj konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018.pdf

Karta do głosowania.pdf

Protokół z prac zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2018 ustalenie wyników konsultacji

 

…..

powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!