PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH

Konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój na rok 2017

Szczegóły w załączniku
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami na 2017 r.pdf

Opublikowano dnia 27.10.2016

——————————————————————————————————————————————————————-

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2015 BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU z dnia 12 stycznia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu  „Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminu Lądek-Zdrój
w roku 2015”.

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2015 z dnia 12 stycznia 2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015r.pdf

Załącznik nr 1
Projektu „Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2015”

Załącznik nr 1 Projekt Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 II.pdf