Click to listen highlighted text!

KONTAKT

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
57-540 Lądek-Zdrój, Rynek 31 centrala tel.
74 81 17 850 faks 74 81 47 418 e-mail: umig@ladek.pl

Opłaty skarbowe można wpłacać na konto Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Nr konta: 86 9588 0004 0039 1111 2000 0010 – PBS w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój

Urząd czynny: od poniedziałku do piątku w godz: 7.30-15.30 USC w zależności od potrzeb, pracuje w soboty i niedziele

BURMISTRZ LĄDKA-ZDROJU:

Roman Kaczmarczyk
74 81 17 866
burmistrz@ladek.pl

Przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 13.00-16.30

ZASTĘPCA BURMISTRZA:

Alicja Piwowar
74 81 17 866
wice@ladek.pl

SEKRETARZ GMINY:

Alicja Piwowar
74 81 17 866
sekretarz@ladek.pl

SKARBNIK GMINY:

Wioletta Wiśniewska
74 81 17 861
skarbnik@ladek.pl

WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY

GŁÓWNA KSIEGOWA:

Helena Kołodziej
pokój 2
74 81 17 870
glownaksiegowa@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH:

Bożena Tomczak
pokój 3
74 81 17 878
rozliczenia@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ I PŁAC:

Hanna Juhas-Roszczypała
pokój 4
74 81 17 862
place@ladek.pl

PODINSPEKTOR DS. POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH:

Kamila Kopytko
pokój 3
74 81 17 863
kasa@ladek.pl

REFERENT DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO I PODATKU VAT:

Agnieszka Bołoz
pokój 3
74 81 17 880
podatekvat@ladek.pl

REFERENT DS. POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Paulina Horejda
pokój 3
74 81 17 879
dochody2@ladek.pl

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wydziałem kieruje:

KIEROWNIK WYDZIAŁU:

Aneta Celnik
pokój 11
74 81 17 865
podatki2@ladek.pl

INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ KONTROLI PODATKOWEJ:

Malwina Celnik
pokój 11
74 81 17 881
podatki1@ladek.pl

PODINSPEKTOR DS. WINDYKACJI I KONTROLI PODATKOWEJ:

Joanna Tomaszkiewicz
pokój 11
74 81 17 864
windykacja@ladek.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Wydziałem kieruje:

ZASTĘPCA BURMISTRZA:

Alicja Piwowar
pokój 18
74 81 17 850
wice@ladek.pl
sekretarz@ladek.pl

INSPEKTOR DS. KADR, NADZORU BHP I ADMINISTRACJI

Anna Sokołowska
pokój 9
74 81 17 858
kadry@ladek.pl

INSPEKTOR DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH:

Monika Bukowska
pokój 11
74 81 17 857
dowody@ladek.pl

INSPEKTOR DS. OŚWIATY:

Dorota Bryksa-Samosiej
pokój 14
74 81 17 888
oswiata@ladek.pl

PODINSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ:

Adam Rodak
pokój 7
74 81 17 860
kryzys@ladek.pl

Biuro czynne: 7.30 – 14.30

REFERENT DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Angelika Osuch
pokój 21
74 81 17 866
asystentburmistrza@ladek.pl

REFERENT DS. OBSŁUGI KLIENTA I OCHRONY ZDROWIA

Arkadiusz Sumik
pokój 1
74 81 17 850
umig@ladek.pl

REFERENT DS. OBSŁUGI KLIENTA I OCHRONY ZDROWIA

Monika Bloch
pokój 1
74 81 17 850
umig@ladek.pl

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

Wydziałem kieruje:

KIEROWNIK WYDZIAŁU:

Dorota Kuczwalska
pokój 28
74 81 17 882
mikroprojekty@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Anna Witos
pokój 28
74 81 17 884
zamowienia@ladek.pl

INSPEKTOR DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Jolanta Kotlarz
pokój 28
74 81 17 883
organizacje@ladek.pl

INSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA I INWESTYCJI:

Marcin Kochański
pokój 27
74 81 17 872
drogi@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI:

Jerzy Godziejewicz
pokój 27
74 81 17 871
budownictwo@ladek.pl

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Katarzyna Mironiak
inkubatorladek@ladek.pl
664 815 228

WYDZIAŁ MIENIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydziałem kieruje:

KIEROWNIK WYDZIAŁU:

Jolanta Pelczarska – Mlak
pokój 23
74 81 17 869
gospodarkaprzestrzenna@ladek.pl

PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

Iwona Kowalczyk
pokój 24
74 81 17 877
nieruchomosci@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM:

Justyna Pożarycka
pokój 24
74 81 17 875
geodezja@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Agnieszka Mozer
pokój 24
74 81 17 885
dzierzawy@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

Magdalena Suliga
pokój 24
74 81 17 876
przetargi@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ROLNICTWA I GOSPODARKI ODPADAMI:

Patrycja Chilarska
pokój 22
74 81 17 873
rolnictwo@ladek.pl

PODINSPEKTOR DS. LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

pokój 22
74 81 17 874
lesnictwo@ladek.pl

WYDZIAŁ PROMOCJI, TURYSTYKI I UZDROWISKA

Wydziałem kieruje:

KIEROWNIK WYDZIAŁU:

Grzegorz Szczygieł
pokój 17
74 81 17 855
turystyka@ladek.pl

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ I SOŁECTW:

Emilia Pilarska
pokój 29
74 81 17 867
radamiejska@ladek.pl

REFERENT DS. PROMOCJI I SPORTU:

Ireneusz Pieczarka
pokój 17
74 81 17 856
sport@ladek.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI LESNEJ

Wydziałem kieruje:

KIEROWNIK WYDZIAŁU:

Rafał Szatan
535 626 502
gospodarkalesna@ladek.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO :

Alicja Bryja
pokój 14
74 81 17 853
usc@ladek.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) / INFORMATYK:

Igor Falkiewicz
pokój 6
74 81 17 859
  534 276 082
informatyk@ladek.pl
iod@ladek.pl

STRAŻ MIEJSKA

Biuro: ul. Kłodzka 4
74 81 48 099
strazmiejska@ladek.pl

KOMENDANT STAŻY MIEJSKIEJ :

Krzysztof Szecel
698628472

MŁODSZY INSPEKTOR STRAŻY MIEJSKIEJ :

Artur Steblok
698628473

INSPEKTOR DS. STRAŻY MIEJSKIEJ :

Krzysztof Szychalski
698628471

MŁODSZY STRAŻNIK STRAŻY MIEJSKIEJ :

Małgorzata Bryja
533635386

powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!